Ung botaniker

for alle som vil lære mer om den ville naturen

Finn glede og kunnskap i naturen med andre unge plante-entusiaster

Ung Botaniker Tromsø er ungdomsforeningen til Nordnorsk Botanisk Forening. Dette er en del av et større prosjekt om å åpne plantenes ville verden for de yngre generasjoner. Vi har som mål å styrke artskunnskapen og naturgleden gjennom foredrag, botaniske turer, kurs i artsregistrering, sosiale nøklekvelder og større ekskursjoner.

Finn oss på Facebook

Slipp løs din indre plantenerd

Vi arrangerer foredrag på Universitetet i Tromsø med dyktige og engasjerte foredragsholdere. Vi har blant annet hatt om lav, kjuker, latinske plantenavn, kråkeføtter, bregner og lyng.  Foredragene er vanligvis etterfulgt av pizza og sosialt samvær. 

Botaniske turer

Foredragene kombineres ofte med turer hvor vi ser etter ville eksemplarer av det vi har lært om. I tillegg arrangerer vi tematurer og kartlegging (registrering av rødlistede, svartlistede eller helt vanlige arter vi finner). Felles for turene er bålkos i godt lag, store mengder sjokolade, økt kunnskap og mer glede over naturen rundt oss.

Nøklekvelder

Her samles unge botaniker-spirer for å lære mer om artskunnskap. Målet er å bli bedre på å gjenkjenne artene som er rundt en i naturen ved hjelp av nøkler, luper og floraer. Vi ser på både ferskt materiale og på materiale fra herbarium. Det kombineres gjerne med pizza og et introduksjonsforedrag.

Større ekskursjoner og eventyr

I tillegg til mindre turer i Tromsø-området har vi også arrangert større ekskursjoner: tur til Sandøya for å se på vegetasjonen langs rabb-snøleie gradienten, hyttetur ved Fjellfroskvannet i Balsfjord, jakt etter sjeldne orkideer på Brattfjell i Oldervik og jakt etter vårplanter i Tromvik på Kvaløya.

Sosialt

Det sosiale er viktig i foreningen. Vi har invitert til ugressmiddager og quiz, filmkvelder med plantetema, dyrking av krydderurter og grønnsaker og strandryddedager i samarbeid med andre foreninger.  Vi har også arrangert hyttetur med plante-rebus, turer og god mat. Velkommen til blomstergleder i godt lag!