lær mer om den nordnorske naturen

Foreningen for alle som vil lære mer om villblomster, trær, moser og lav

Bli med ut på tur!

Nordaflora

Styret

Styret består i dag av følgende personer:

Andy B. Sortland

Styremedlem (Midt-Troms) andy.sortland@uit.no

Cathrine Amundsen

Leder (Midt-Troms) cathrine_amundsen73@yahoo.no

99638613

Torbjørn Alm

Kasserer (Midt-Troms) Redaktør av Polarflokken torbjorn.alm@uit.no

Torunn Bockelie Rosendal

Styremedlem (Ung botaniker) torunnros@aim.com

Trond Skoglund

Styremedlem (Nordland) trskoglu@online.no

Trond-Arvid Isaksen

Styremedlem (Sør-Troms) trond-arvid@blogg.tw

Ingrid Golten

Styremedlem (Finnmark) golteni@hotmail.com Elisabeth Kjæreng
Styremedlem (Nord-Troms) elisabethkjareng@hotmail.com Liv Irene Berglund
Varamedlem (Ung botaniker, Tromsø) liv_irene_berglund@hotmail.com

Øystein Normann

Varamedlem (Sør-Troms) oenorma@online.no

Ivar Heggelund

Varamedlem (Sør-Troms) iheggelu@online.no

Per Bjørklund

Varamedlem (Midt-Troms) pk.bjoerk@gmail.com

Bli medlem