lær mer om den nordnorske naturen

Foreningen for alle som vil lære mer om villblomster, trær, moser og lav

Bli med på tur!

Nordaflora

Gå til side

Styret

Styret består i dag av følgende personer:

Andy B. Sortland

Styremedlem (Midt-Troms)
andy.sortland@uit.no

Cathrine Amundsen

Leder (Midt-Troms)

cathrine_amundsen73@yahoo.no

99638613

Torbjørn Alm

Kasserer (Midt-Troms)
Redaktør av Polarflokken
torbjorn.alm@uit.no

Torunn Bockelie Rosendal

Styremedlem (Ung botaniker)
torunnros@aim.com

Trond Skoglund

Styremedlem (Nordland)
trskoglu@online.no

Trond-Arvid Isaksen

Styremedlem (Sør-Troms)
trond-arvid@blogg.tw

Ingrid Golten

Styremedlem (Finnmark)
golteni@hotmail.com

Elisabeth Kjæreng

Styremedlem (Nord-Troms)
elisabethkjareng@hotmail.com

Bli medlem

Bli medlem