Villblomstenes dag 2013: I Folkeparken, Tromsø

Villblomstenes dag ble arrangert over hele Norden 16.juni 2013. I Tromsø kommune gikk blant en tur av staben i Folkeparken sør på Tromsøya med Alfred Granmo som turleder. Det var 13 deltagere på turen, hvorav 3 av disse var jenter fra 1.klasse på Gyllenborg skole.

vbd 2013 folkeparken

 

 

Alfred Granmo fortalte oss både betydningen av det latinske navnet til plantene og hva plantene kunne eller har blitt brukt til, både som medisinplante, mat m.m. Her var blant anne skogstorkenebb, ulike fioler, karve, turt og nyresoleie.

Folkeparken jentene liten

 

vbd 2013 rabarbra p trappa

 Rabarbra på trappa hører også med, synes Eleia, Vår og Susanne.