Villblomstenes dag 2012: Solneset, Tromsøya

Villblomstenes dag ble arrangert 17.juni 2012 ved Solneset skole i Hamna. Det viste seg å bli en av årets varmeste og mest solfylte dager. Lokalkjente Andy Sortland viste oss de mest spennende villblomstlokalitetene ikke langt fra Solneset skole i Hamna. Her var fjelltettegress, skogmarihand, myrfiol, småtveblad, fjellsnelle, dvergjamne, småvier, bleikvier og mye annet spennende. Berggrunnen på store deler av Tromsøya er kalkrik, men ved utbygging og drenering tørker mange kalkrike myrer ut, og mange av de kalkkrevende artene, deriblant orkidéer, forsvinner.

Fjelltettegress VBD 2012 web

 

solneset deltagerne vbd 2012 cam

Knut, Åse, Vår Aurora og Andy studerer en vier Salix sp.

skogmarihnd vbd 2012 solneset cam
  Skogmarihånd (Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii)

salix sp solneset vbd 2012 cam

Vier (Salix sp.) i blomst.

fjelltettegress vbd 2012 web

Fjelltettegress (Pinguicula alpina) i blomst.

se og andy vbd 2012 web cam

Andy Sortland overfører nyttig kunnskap om planter til en av deltagerne.

Andy lupe

Andy Sortland studerer vier i lupe.

vr og engsoleie vbd 2012 web cam

Vår Aurora Bye Amundsen har funnet en engsoleie (Ranunculus acris spp. acris).