Referat fra tur

Prosjekt Salten Flora

Prosjekt Salten Flora har hvert år florakartlegging i en eller flere kommuner i Salten i Nordland. I 2013 var det Hamarøy som stod for tur, mens i 2012 var det Sørfold og Hamarøy. Her er en artikkel fra arbeidet i 2012 av Trond Skoglund. HER

Du kan lese mer om prosjektet på www.saltenflora.no

 

 

Villblomstenes dag 2013: I Folkeparken, Tromsø

Villblomstenes dag ble arrangert over hele Norden 16.juni 2013. I Tromsø kommune gikk blant en tur av staben i Folkeparken sør på Tromsøya med Alfred Granmo som turleder. Det var 13 deltagere på turen, hvorav 3 av disse var jenter fra 1.klasse på Gyllenborg skole.

vbd 2013 folkeparken

 

Les mer: Villblomstenes dag 2013: I Folkeparken, Tromsø

 

Villblomstenes dag 2012: Solneset, Tromsøya

Villblomstenes dag ble arrangert 17.juni 2012 ved Solneset skole i Hamna. Det viste seg å bli en av årets varmeste og mest solfylte dager. Lokalkjente Andy Sortland viste oss de mest spennende villblomstlokalitetene ikke langt fra Solneset skole i Hamna. Her var fjelltettegress, skogmarihand, myrfiol, småtveblad, fjellsnelle, dvergjamne, småvier, bleikvier og mye annet spennende. Berggrunnen på store deler av Tromsøya er kalkrik, men ved utbygging og drenering tørker mange kalkrike myrer ut, og mange av de kalkkrevende artene, deriblant orkidéer, forsvinner.

Fjelltettegress VBD 2012 web

 

Les mer: Villblomstenes dag 2012: Solneset, Tromsøya