image
Har du sett? Både voksne og barn sliter med  å sette ord på det vi ser i naturen. Og siden det er begrepene vi griper verden med, betyr det at vi minsker evnen til å se og oppfatte. Botanikken har satt navn på mange rare fenomener. Bli med oss, lær begrepene og oppdage en ny verden!

Hardusett

Bjørk

bjorkBjørka er det vanligste treet i Norge. Egentlig er bjørk ikke så lett, for de treformete bjørkene er i hvert fall to arter: hengebjørk og vanlig bjørk, og vanlig bjørk finnes i sin tur i to underarter: dunbjørk og fjellbjørk. I tillegg har vi dvergbjørk, som er en lav busk. Bjørkene hybridiserer også lett, så en kan finne individer som ikke er lett å plassere.

Les mer: Bjørk

 

Bekkeblom

bekkeblomBekkeblom er en av de mest iøynefallende tidlige vårblomstene, som lyser opp gult på fuktig mark ved bekker og vannkanter, før graset har rukket å bli grønt.

Les mer: Bekkeblom

   

Gran

granGran er et av våre fire ville bartrær. Gran er vill på Østlandet, i Trøndelag og Nordland nord til Rana, og noen få steder på indre Vestlandet. Men gran blir plantet mange andre steder, noe folk som er opptatt av naturvern ikke er særlig glad for, for grana forandrer økosystemene svært mye.

Les mer: Gran