Referat fra årsmøte 2016 - NNBF

Årsmøte i Nordnorsk Botanisk Forening ble holdt på Lærerhøgskolen i Tromsø, Mellomveien 110A, 5.april. Etter årsmøtet holdt Leif-Einar Støvern foredrag og viste flotte lysbilder fra feltekskursjon på Svalbard sommeren 2015.

Dokumenter med saksliste, årsmelding, referat, regnskap, revisjonsberetning og forslag om endring av kontigent følger: 

Saksliste årsmøte NNBF 2016

Årsmelding 2016

Referat årsmøte NNBF 2016

Regnskap NNBF 2015

Revisjonsberetning 2015

Forslag til vedtak om endring av kontigent