image image image
For planteinteresserte i Norge Norsk Botanisk Forening er foreningen for planteinteresserte i Norge. Den samler både fagutdannete botanikere, sjøllærte barfotbotanikere og andre med interesse for norsk flora.
Floravokterne NBF sitt prosjekt for overvåkning av sjeldne planter – kalles Floravokterne. Frivillige rapporterer om tilstanden til forekomster for truete og sårbare plantearter i Norge.  
Bli med på Villblomstenes dag!  
 15. juni 2014 blir det arangert Villblomstenes dag. Blomstervandringer arrangeres over hele landet denne dagen. Alle turene varer et par timer, og vil være i et moderat tempo. 

Vokste det gran og furu på Andøya under siste istid?

Bleik Andoey Nordland Norway

Velkommen til åpent møte i NNBF tirsdag 28.02.2017 kl. 19.30 - 21.30 på ”Gamle lærerskolen” i Mellomveien 110, Tromsø.  Vi får denne gang et populærforedrag fra den botaniske forskningen på UiT-Norges arktiske universitet:   Inger Greve Alsos presenterer sin forskningsgruppes arbeid med foredraget:

Vokste det gran og furu på Andøya under siste istid?

Vi har planlagt tre nye møter i løpet av vårsemesteret. Følg oss på facebook/hjemmeside!

 

Åpent møte 10.mai: I vesterled - botaniske inntrykk fra Shetland

Botaniker Torbjørn Alm tar oss med til Shetland i semesterets siste åpne møte for NNBF.  Møtet holdes 10.05.2016 kl. 19.30 - 21.30 på Lærerhøgskolen i Tromsø, Mellomvegen 110.  Arr. Nordnorsk botanisk forening. Velkommen!

armeria red4

 

 

   

Referat fra årsmøte 2016 - NNBF

Årsmøte i Nordnorsk Botanisk Forening ble holdt på Lærerhøgskolen i Tromsø, Mellomveien 110A, 5.april. Etter årsmøtet holdt Leif-Einar Støvern foredrag og viste flotte lysbilder fra feltekskursjon på Svalbard sommeren 2015.

Les mer: Referat fra årsmøte 2016 - NNBF

   

Årsmøte med tema: Vi reiser til Svalbard

Nordnorsk Botanisk Forening holder sitt årsmøte tirsdag 5.4.2016 kl. 19.30 på Lærerhøgskolen i Tromsø.  Tema for årsmøtet blir: Lysbildeforedrag fra Svalbard av Leif-Einar Støvern. Vel møtt!

 

 

 

 

 

   

Hva skjer?